woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Zevende rijwieltocht

ZEVENDE RIJWIELTOCHT
Wij rijden de niet al te breeden Hoofdstraat door, slaan bij den wegwijzer de richting Almelo in en volgen bij het brandspuithuisje het rijwielpad links.
Men kan ook bij den wegwijzer den grintweg rechtuit blijven volgen. Tegenover de boerderij Heerenbrink vindt men een weg, die langs de havezathe Herinckhave van de familie Von Bönninghausen tot Herinckhave, naar den grintweg Fleringen-Albergen leidt. Rechtsaf rijdende komt men langs dien grintweg in Albergen.
Ons pad loopt langs boerderijen door een aardig laantje, dan door een hollen weg, tusschen de hooge esschen, vervolgens een eindweegs door de heide.


Kaart van de rijwielpaden in Twenthe. 1926 (2x klikken voor vergroting)

Voor ons ligt het witte kerkje van Albergen, terwijl wij links het roode dak van het huis Herinckhave ontdekken en in de verte de heuvels bij Ootmarsum. Meer rechts ontwaren wij Almelo. Na langs het erf van een boerderijtje te zijn gereden, komen wij weer in het hooge bouwland, waar wij nu en dan een aardig uitzicht hebben. Bij het kerkje van Albergen, vinden wij den grintweg, die wij rechts volgen. Na de scherpe bocht voorbij het hulppostkantoor, slaan wij het rijwielpad links naar Zenderen in, een pad dat weder veel afwisseling biedt. Bij de steenbakkerij gaan wij over het kanaal en volgen dan aan de overzijde het rijwielpad rechtuit; eerst een eind door de heide en verderop, na een paar bruggetjes te zijn overgegaan, tusschen het hout. Even voorbij een groote boerderij aan onze rechterhand slaan wij linksaf door het boschje en bereiken over een rijwielpad door den esch Zenderen. Links zien wij het klooster en gymnasium der Karmelieten. Wij steken den straatweg over en volgen het smalle grintwegje aan de overzijde, dat ons bij de halte Zenderen brengt op eenigen afstand voorbij het nonnenklooster. Over den spoorweg rijden wij langs het buiten van Mevrouw Westerbeek en slaan dan linksaf, het rijwielpad naar Delden volgende langs den nieuwen aanleg van het Retraitehuis. Op een ander rijwielpad gekomen, volgen wij dit links. Na een hoogen esch, dalen wij af naar de Azelerbeek, rijden door een mooi stukje bosch en komen dan bij een groepje boerderijen, 't Leefert, waar wij rechtsaf buigen. Bij het wegwijzertje linksaf slaande, bereiken wij al spoedig Borne, dat wij na de bocht reeds zagen liggen. Wij komen op den Alme1oschen weg bij de villa van den heer Spanjaard uit en rijden rechtdoor tot de kerk, waar wij rechtsaf de Stationsstraat volgen.
Rijden wij echter rechtdoor, dan bereiken wij de Markt met hotel Keizerskroon, waar men in de veranda een leuk zitje heeft.
Wij komen voorbij den Boekhandel en Drukkerij De Bijenkorf van J. Over & Zoon, waar wij gelegenheid hebben onze onderweg genomen fotografische opnamen in de donkere kamer te ontwikkelen, rijden langs de fabrieken en de villa's van de heeren Spanjaard en zijn, na den spoorweg gekruist te hebben, al weder spoedig ‘in den buiten’ te midden van de Twickeler bosschen.
Wij volgen den mooien grintweg totdat wij - even voorbij de plaats waar rechts een fietspad op dien weg uitkomt - aan onze linkerhand bij een villa een breeden boschweg ontdekken. Dien weg volgende, komen wij bij een rijwielpad, dat onzen weg kruiste, dat wij rechts door het bosch volgen, om op een breede boschlaan uit te komen. Den prachtigen boschweg volgen wij langs de woning van den jager van Twickel. Weldra zien wij het kasteel Twickel in al zijn majesteit voor ons liggen. Heerlijk mooi is hier het bosch, waardoor de Twickelerbeek met de ‘verliefde boomen’ - bij het bruggetje - kronkelt.Het bosch verlatende, rijden wij langs een sappige weide met fraai vee en komen, links houdende op de laan Twickel uit, waar wij links afslaan naar Delden. Wij volgen dan verder den straatweg naar Carelshaven.
Prachtig is ook van dezen weg het gezicht op de Twickeler bosschen. Na het bruggetje voorbij Carelshaven slaan wij het eerste rijwielpad rechts in, de blauwe schildjes van den wandelweg van den A.N.W.B. volgende over den spoorweg en vervolgens rechtuit rijdende door bosch en heide.
Bij den tweeden viersprong fietsen wij het rijwielpad rechts in, dat ons bij een mooi in het groen gelegen boerderij brengt en vervolgens linkshoudende over de Oelerbeek. Wij komen op een ander rijwielpad uit dat wij links door een mooie laan langs de school volgen. Nogmaals gaan wij over de beek en slaan onmiddellijk na de brug rechts af langs den watermolen van Oele.Het pad is hier wel eens wat mul, doch een eindje voorbij den molen - die dikwijls in werking is - bereiken wij al weer den grintweg, die wij slechts een klein stukje naar links volgen. Bij de kromming rijden wij rechtuit langs het rijwielpad. Voorbij de woningen van de Nijverheid belanden wij in het bekende tuindorp 't Lansink. Bij het hotel rijden wij rechtuit, houden vervolgens links en komen, dan rechtuit rijdende, bij de machinefabriek van Gebrs. Stork uit. Dan fietsen wij linksaf onder het viaduct door en bereiken, daarop rechts rijdende, het station Hengelo.

‘Een sigaret in ‘t droge gras
Zet bosch en baas in zak en asch’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten