woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Vijfde rijwieltocht

VIJFDE RIJWIELTOCHT
Wij rijden van Goor den fraaien weg naar Delden op. Links zien wij het witte huis Heeckeren. Al gauw zijn wij weer te midden der bosschen. Even voorbij mijlpaal 37 wordt deze weg gekruist door een rijwielpad. Wij slaan het pad aan onze rechterhand in, hetwelk ons langs een boerderij over den spoorweg brengt. Onmiddellijk na den spoorweg slaan wij linksaf, om echter dadelijk daarop het wegje rechts in te rijden.
Gaan wij nog even recht door, zoo komen wij bij het ‘los hoes’ 't Lammerink.
Ons pad loopt door bosch en heide en langs een mooi in het groen gelegen boerderij. Waar het pad door een ander rijwielpad gekruist wordt, volgen wij dit laatste rechts door het Wienerveld. Na nogmaals twee rijwielpaden gekruist te hebben, passeeren wij de Hartgeringsbeek en bereiken Kwartiersdorp. Steeds verder volgen wij rechtuit het veel afwisseling biedend rijwielpad door bosch en heide, over eenige bruggetjes en rustiek gelegen boerderijen, naar Hengevelde. Hier volgen wij linksaf den grintweg en bij den wegwijzer een eindje verder den mooien grintweg naar Delden.
In Hengevelde kan men ook bij de kerk links afslaande, onmiddellijk het rijwielpad rechts nemen. Na den duiker gaat men linksaf, kruist den grintweg naar Neede en volgt veder het door bosch en heide en langs boerderijen loopende rijwielpad door Boekelo. Men komt tenslotte op den weg naar Haaksbergen uit.


Kaart van de rijwielpaden in Twenthe. 1926 (2x klikken voor vergroting)

Bij de scherpe bocht vlak na het bruggetje verlaten wij den grintweg en kiezen het rijwielpad rechts. Wij houden links langs een molen en volgen het rijwielpad verder rechtuit door bosch en over een bruggetje, totdat wij op een pad door de heide uitkomen. Dit pad volgen wij een eindweegs, om bij den viersprong van rijwielpaden rechtsaf te slaan, eerst nog door hei, al spoedig door een houtrijke streek om ten slotte langs mooi in het hout gelegen boerderijen op den grintweg naar Haaksbergen uit te komen. Hier linksaf slaande bereiken wij spoedig Haaksbergen, waar wij in Hôtel Eijsink onderdak kunnen vinden. Wij rijden rechtuit langs de kerk en slaan dan linksaf, den grintweg naar Enschedé volgend. Wij houden den grintweg, die verderop door de hei loopt, tot na de brug, om dan linksaf het rijwielpad door de hei in te rijden. Na de heide volgt een meer begroeide streek. Waar ons pad door een ander gekruist wordt, rijden wij linksaf naar het aardig gelegen kerkje van Beckum. Een eindje volgen wij in noordelijke richting den grintweg tot voorbij het kerkhof vóór het brugje. Dan verruilen wij den grintweg voor het rijwielpad links, door bosch en heide. Waar links een groote boerderij ligt, slaan wij even voorbij de daartegenover gelegen boerderij het rijwielpad rechts in, dat ons door heide en bosch bij de boerderij Rannink op den harden weg en verder in Delden brengt. Daar rechtsaf slaande door het stadje, bereiken wij de gastvrije hôtels Hemmelder, In den Drost van Twenthe en Carelshaven.
Men kan vanaf Beckum komende, ook het rijwielpad rechtuit volgen. Men komt dan door Vossebrink tenslotte langs een grintweg, in Delden uit tegenover de laan van Twickel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten