woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Delden

DELDEN
Op een uur afstand van de bloeiende fabrieksplaats Hengelo, ligt rustig het oude stadje Delden. Vroeger lag Delden op een andere plaats, want, volgens een bij Mr. J.W. Racer voorkomend stuk van 1322, maken Schepenen en Meente van Delden bekend, dat de huizen en gebouwen van Delden overgebracht zijn naar een andere, met grachten omgeven plek, Nije Delden geheeten, zulks tot betere beveiliging tegen vijandelijke inval¬len. Afdoende schijnt dit niet geweest te zijn, aangezien in een manuscript, berustend in het provinciaal archief, als historisch feit wordt genoemd, dat Delden in 1583 ‘durch eynen Capitein genompt Kerstin Pruist myt synen Ruteren’ werd verbrand.
Met Delden wordt gewoonlijk in één adem genoemd Twickel. In 1347 verkocht Berend ten Hulsger het huis te Eijsinc aan Herman van Twickelo; deze verplaatste het huis meer naar de Stad Delden, en naar hem kreeg het den naam Twickel. Met den bouw van het tegenwoordige kasteel werd in 1551 aangevangen.Delden biedt een natuurschoon als maar zeer weinig in ons land wordt aangetroffen. Grootsche, eeuwenoude eiken- en beukenwouden wisselen af met heerlijke dennenbosschen, groene weilanden en mooie heidevelden, terwijl uitgestrekte korenvelden, op glooiend terrein, het oog verlustigen.
Aan de statige Twickelerlaan ligt het kasteel Twickel, dat bewoond wordt door den Hoogwelgeboren Heer Dr. R.F. Baron van Heeckeren van Wassenaer, die zijn bosschen en parken gastvrij voor de wandelaars openstelt. Het uitgestrekte Twickelsche bosch is door zijn groote afwisseling van hout een geliefkoosd oord geworden voor ware natuurliefhebbers.
Delden heeft een mooi post- en telegraafkantoor, is telefonisch intercommunaal verbonden, en aangesloten bij het Tw. Centr. Stat. voor Electr. Stroomlevering te Hengelo. De hoogdrukwaterleiding van den Huize Twickel voorziet de inwoners van water, terwijl de Heer van Twickel bovendien openbare pompen en brandkranen liet aanbrengen.
Delden heeft een Ned. Hervormde (dat. van 1464), een R.Katholieke- en een Gereformeerde kerk; openbare- en bijzondere scholen (R.K., en school met den Bijbel), alsmede een aan alle eischen voldoend R.K. Ziekenhuis. Textiel-industrie en land¬bouw zijn de voornaamste middelen van bestaan der bevolking.
Een door de Gemeente aangelegd Villapark, en zooveel andere schilderachtige plekjes zullen, naar wij hopen, velen aanleiding geven zich hier metterwoon te vestigen, en het rustig buitenleven in een mooie natuur te prefereeren boven de woelige stadsdrukte.

Het Bestuur van V.V. Delden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten