woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Losser

LOSSER
Het dorp Losser is onder de Twenthsche dorpen zeker niet een van de meest bekende. In de eerste plaats werkte hiertoe mede z'n ligging vlak aan de Duitsche grens, terwijl het tevens niet aan een grooten weg gelegen is. Tot voor weinige jaren lag het bovendien geheel geisoleerd van de overige plaatsen in Twenthe, daar het letterlijk geen enkelen goeden straatweg had naar de omliggende plaatsen. Hierin is thans een verandering ten goede gekomen. Er zijn nu goede macadam-wegen naar Enschedé, Oldenzaal, de Lutte en Gronau.
De Vereeniging Losser Vooruit heeft er bovendien het zijne toe bijgedragen om de aandacht op de mooie plekjes om ons dorp te wijzen. Wie heeft er nu in Twenthe niet van de Lossersche Zandbergen gehoord? Wie ze bezocht heeft zal moeten erkennen, dat het moeilijk is een plekje aan te wijzen als het eilandje Timpen met z'n bergen er om heen. Dat idyllisch stukje grond was echter tot voor kort zeer moeilijk te bereiken. Ook hierin is evenwel verandering gekomen. Wie van de Lutte, Oldenzaal of Enschedé het dorp nadert zal, door de richting te volgen aangegeven door handwijzers, aan een sintelweg komen, leidende naar het landgoed Verbecke van den heer Menco te Enschedé; deze sintelweg voert tevens naar de Dinkel, die hier op de grilligste wijze door het landschap met z'n ‘bergen’ kronkelt.
De vrije wandelingen zijn nog gedeeltelijk belemmerd, doordat men spoedig in den verboden strook van 300 M. komt, loopende langs de rijksgrens. Een waarschuwingsbord licht echter den wandelaar voldoende in.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten