woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Goor

GOOR
Stad Goor is in de lengte aangelegd: de Groote straat, die er in noordoostelijke richting doorloopt, is een deel van den rijksweg Deventer-Oldenzaal. Dezen straatweg volgend, bereikt men van uit de Hengwelderstraat (=Hengevelderstraat) Delden en Haaksbergen en van uit het ‘Gen Ende’ of de Kerkstraat, Markelo. Van de twee zijtakken, van welke de een bij de Ned. Herv. Kerk afgaat en de andere in de nabijheid van 't Stadhuis op 't Schild, voert de eerste naar Diepenheim, Lochem, Neede en de tweede naar Enter, Rijssen. Twee stations Goor-Zuid en Goor-West, op ruim 10 minuten afstand van elkaar gelegen, zijn 't bewijs, dat alle deelen van 't land vanuit Goor gemakkelijk zijn te bereiken.Aan den grintweg naar Diepenheim, dat ook langs den zoogenaamden Ouden Diepenheimschen weg is te bereiken, vindt men links het landgoed Weldam met zijn bosschen, waarin het publiek alleen van enkele hoofdwegen gebruik mag maken. Overigens biedt de streek tusschen Diepenheim en Goor overvloedig gelegenheid tot mooie wandelingen in de Meene. Wie de richting naar Markelo volgt, komt na ongeveer twintig minuten gaans, langs de nieuwe begraafplaats, op den Heuker berg (=Herikerberg), met zijn mooie vergezichten. Vanaf deze voeren vele zandwegen, bijna alle voorzien van goede fietspaden, naar beneden, door prachtige streken, waar men urenlang kan dwalen. Hier en daar ontdekt men de pijltjes van den Bondswandelweg, terwijl de Vereeniging Goor Vooruit door 't plaatsen van een aantal handwijzers, den vreemdeling 't gemakkelijk maakt den weg te vinden, o.a. naar de bekende Leemkuilen.
Boven op den berg, even vóór de boerderij Monte Bello, ziet men rechts van den weg een toren, van welks omloop men een prachtig gezicht heeft over den ganschen omtrek. Mogen nog eenmaal de pogingen van 't ijverige bestuur van Goor Vooruit om van den eigenaar graaf Bentinck van Welden (=Weldam), de toezegging te krijgen, dat deze toren, althans enkele dagen per week, voor 't publiek wordt opengesteld, met succes worden bekroond!

Keert men naar Goor terug, dan vindt men links 't overschot van de lanen en de behuizing van de voormalige havezathe Stoevelaar en wat dichter bij Goor de nieuwe villa Scherpenzeel, waar tegenover onmiddellijk bij de Rasmansbrug, 't wijkgebouw staat van de Vereeniging Groene Kruis.
Wie om Goor wandelen wil, kieze de richting Markelo of Diepenheim. Wenscht men een fietstocht te maken, dan kan men ook de Entersche of Haaksbergsche wegen kiezen. De eerste voert, even buiten Goor, langs de oude havezathe Heeckeren, eertijds een, door diepe grachten en eeuwenoude eikenlanen omgeven, kasteel, thans, voor een goed deel van zijn schoon beroofd, ingericht tot Klooster en Nonnenschool. Door de buurtschap Elsenerbroek bereikt men, na een goed half uur fietsen, het oude klompenmakersdorp Enter. De tweede brengt ons langs de coöperatieve roomboterfabriek Weddehoen, door de buurtschap Kerspel-Goor, naar het gehucht Hengevelde en vandaar na + 40 minuten fietsen in Haaksbergen. Even buiten Hengevelde gaat rechts een weg naar Neede en links een naar Delden. Langs verschillende binnenwegen is vandaar Goor weer spoedig te bereiken.Tot wandelen en fietsen lokt de rijksstraatweg naar Delden uit. Onderscheidene afwegen naar Noord en Zuid bieden gelegenheid tot 't maken van tochtjes. Vriendelijk gelegen boerderijen stoffeeren den omtrek, waar men dagenlang, iets nieuws en moois kan zien. Links, even vóór de buurtschap Wiene, waar de Staatsspoorhalte is, laat men de buurt Zeldam liggen, waar, evenals in 't Elsenerbroek en in Kerspel-Goor, nog een enkel ‘los hoes’ is te vinden. Wie een mooi, flink ingericht ‘los hoes’ wil zien, bezoeke in 't Elsenerbroek, niet ver van de openbare school, 't erve Teemker.
Door de goede zorgen van Goor Vooruit zijn, op verschillende wegen, om de plaats, alsook op 't plein bij Goor-Zuid banken geplaatst, ten behoeve van den vermoeiden wandelaar of fietser.
Goor is voorzien van een aantal goede hotels en restaurants. Ook vindt men te Goor een keurig ingericht Badhuis, waarvan men tegen een zeer laag tarief gebruik kan maken. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar de Gids voor Goor, verkrijgbaar bij de vereenlging voor Vreemdelingenverkeer te Goor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten