woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Tiende rijwieltocht

TIENDE RIJWIELTOCHT
Inplaats van den spoorweg over te gaan, slaan we evenwel rechtsaf door de Molenstraat. Bij het politieposthuis gaan we over de spoorbaan, en slaan onmiddellijk rechtsaf om langs het station het Volkspark te bereiken. Na dit fraaie park bezichtigd te hebben, rijden wij, terugkeerend, rechts langs het park, slaan dan linksaf en volgen daarna rechtsuit de tramrails door de Rembrandtlaan. Bij den wegwijzer rijden wij rechtuit de Marktstraat in en komen zoo op de Markt, waarop het stadhuis staat. Na een kijkje genomen te hebben in de Twentsche oudheidskamer, volgen wij verder de tramrails en komen door een druk gedeelte van Enschede, met vele fraaie winkels, ten slotte op de Gronausche straat, een mooie naar Glanerbrug leidende weg, met aan beide zijden fraaie villa's. Bij mijlpaal 73, slaan we den weg rechtsaf in, om bij den viersprong het rijwielpad te kiezen links. Waar dit pad zich splitst, rijden we rechtsaf, langs bosch, heide en bouwland en voorbij bevallig gelegen boerderijen. Steeds rechtuit rijdende, kruisen wij een grintweg, den Kuipersilijk.
Ons pad buigt vervolgens naar rechts, waarna we onmiddellijk over de spoorlijn op den grintweg naar Broekheurne uitkomen. Wij volgen dezen weg in zuidelijke richting langs het Stroink. Een eind verder slaan wij rechtsaf langs de school. We volgen den weg, totdat wij bij het eind van een klinkerweg komen, slaan dezen in, en vinden een eindje verder links een rijwielpad door de heide, dat ons op den grintweg naar Usselo brengt. Wij slaan, op dezen weg gekomen, linksaf en zijn na den hoogen Usseleresch te zijn overgegaan, al spoedig in Usselo. Even voorbij de bocht slaan we den grintweg rechts in en volgen dezen weg, totdat aan onze rechterhand weder een harde weg afbuigt. Dien laatste slaan we in.
Recht door rijdende, komen we, met links de bosschen van het Tesink van de familie van Heek, langs de stoombleekerij bij den spoorweg. Na den spoorweg gekruist te hebben, slaan we rechtsaf een rijwielpad door heide en bosch in. Nadat we de Twekkeler beek zijn gepasseerd, gaat ons pad weer over den spoorweg en brengt ons bij de brug over de Elsbeek in Twekkelo, waar we dan rechtuit den grintweg volgen.


Kaart van de rijwielpaden in Twenthe. 1926 (2x klikken voor vergroting)

Bij de halte Usselo slaan we linksaf over de spoorbaan er rijden dan rechtuit den grintweg naar Hengelo op. De weg slingert mooi door bosch en bouwland, verderop langs het landgoed Het Stroot van den heer Van Heek, naar de fraai gelegen buurt Twekkelo. Wij volgen nog een eindweegs den mooien en vrij rustigen grintweg, kruisen nogmaals den spoorweg en slaan op den viersprong voorbij de Waarbeek rechtsaf het rijwielpad in, dat ons op den straatweg Hengelo-Enschede brengt. Men is bezig hier een klinkerweg aan te leggen. Hier slaan wij rechtsaf. Bij mijlpaal 65 verlaten wij den drukken straatweg en kiezen het rijwielpad aan onze linker¬hand. Vóór het brugje gaan wij weder rechts, door het Drienerveld, bij een viersprong een rijwielpad wederom links door heide en bosch. Na het derde brugje slaan wij rechtsaf langs het Leutink door bosch en heide. Op den viersprong van rijwielpaden houden wij rechts, langs de bosschen bij het Espelo. Even vóór de oprijlaan naar den Hof Espelo volgen wij den verharden weg links langs het Overmaat. Bij het cafétje gaan wij linksaf op Lonneker aan, waar wij weder linksaf rijden langs een harden weg, die tegenover den Lonnekerberg uitkomt. Wij volgen dan het rijwielpad naar de steenfabriek, waar wij op den grintweg naar Oldenzaal uitkomen. Dezen volgen wij linksaf tot de zandsteenfabriek, slaan dan rechtsaf langs de steenbakkerij, kruisen den grintweg met trambaan en volgen verder het wegje rechtuit, langzaam stijgende.
In het bosch van Boerskotten buigen wij naar links, volgen dan een eind de reeds meer ontmoette blauwe schildjes langs het Peterink met tegenover gelegen koepel. Fraai is hier het uitzicht. Bij den koepel buigen wij rechtsaf en nog steeds de schildjes volgende, bereiken wij door mooie lanen den spoorweg. Aan de overzijde daarvan slaan wij bij het cafétje linksaf door de Landrebenallee - rechts ligt de Koppelboer - naar het Kalheupink van den heer Gelderman. Bij den wegwijzer slaan wij rechtsaf om langs de Klieverik van den heer van Wulfften Palthe den grintweg te bereiken. Wij moeten hier nogal klimmen, maar het fraaie uitzicht beloont onze moeite. Verder volgen wij den grintweg in oostelijke richting. Ook hier, waar het tegen den Tankenberg opgaat, is de weg vrij steil. Op dien berg ligt de villa Egheria, van den heer H.E. ten Cate uit Almelo. Indien wij van den grintweg even in de richting van Egheria wandelen langs de blauwe schildjes, ontplooit zich weldra voor ons oog een weidsch panorama over een groot deel van Twenthe.
Den grintweg verder volgende, bereiken wij het welbekende hotel het Zwaantje, in De Lutte. De wandeling van hieruit naar de Belvedere op de Hooge Lutte verzuime men vooral niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten