woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Borne

BORNE
De gemeente Borne bestaat uit het dorp van dien naam en uit de buurschappen Zenderen, Hertme en Bornerbroek. Het dorp zelf vormt als het ware het geografisch middenpunt van Twenthe. Het is juist door zijn centrale ligging dat Borne zeer geschikt is als vacantieverblijf en uitgangspunt van vele tochten in de mooie omgeving.
Fiets- en wandelpaden, in uitstekende staat, leiden u in vijf minuten buiten het dorp in alle richtingen de groote natuur in. Bosschen, heidevelden, vruchtbare esschen, meest met rogge, kronkelende beken en bloemrijke wegen en paden, geven u een rijke afwisseling op tochten en wandelingen.
Per trein te Borne aankomende (de meeste sneltreinen stoppen hier) denkt men zich eerst in een fabriekscentra, daar de groote gebouwen der N.V. Stoomspinnerijen en -Weverijen v.h. S.J. Spanjaard in de onmiddellijke nabijheid der spoorlijn gelegen zijn. Het zal den bezoeker echter opvallen, dat aan de Stationsstraat ook villa's met mooie tuinen staan, terwijl men verder naar het centrum van het dorp het rustige aantreft, dat juist Twenthe zoo kenmerkt. Het geraas der getouwen en het fabrieksleven met eenige minuten verder de landelijke rust; ziedaar het verschil met de steden. Ondanks deze fabrieken in de Twenthsche plaatsen en bovenal te Borne, vindt men hier een aangenaam vacantieverblijf met de rust, die men zoekt. Twenthe is zóó overdadig rijk aan natuurschoon, dat de natuurliefhebber weinig bemerkt van de groote industrie, die heel
Twenthe beheerscht, n.l. de textiel. Terecht noemde daarom de heer J.J. v. Deinse zijn boek over Twenthe: ‘Uit het land van katoen en heide’. Katoen is voor de bewoners van Twenthe, hetzij direct of indirect, de bestaansbron: de heide (en hieronder is al het natuurschoon begrepen) is voor den Twenthenaar heel gewoon, voor den vreemdeling één bron van natuurgenot.Evenals de meeste plaatsen, kan men Borne in een oud en een nieuw gedeelte onderscheiden. Het oude om de Ned. Herv. Kerk, zonder regelmaat gebouwd; het nieuwe daarentegen in nette straten daaromheen. Reeds in 1206 is Borne vermeld als Burgronde, en heeft verder een roemloos verleden. In de buurschap Zenderen aan de Oude Beek kan men nog de slotgracht aantoonen van de oude havezathe Weleveld. De geschiedenis van dit huis met zijn regeerders is wel het voornaamste wat er van Borne gemeld kan worden. Voor deze geschiedenis, alsmede voor die van het oude bouwwerk te Borne, n.1. de Ned. Herv. Kerk, mogen wij wel verwijzen naar de uitvoerige beschrijvingen in de keurige Gids van Borne. Het informatiebureau voor V.V. te Borne zal u deze gaarne op aanvrage toezenden.
Deze Gids vermeldt verder eenige mooie wandelingen en fietstochten in de naaste omgeving, als o.m. naar het Twickelsche bosch (pl.m. 20 min. afstand van Borne); naar Azelo en watermolen; naar de buurschappen Hertme en Zenderen ; het natuurmonument het Molenven tusschen Hertme en Saesveld. Tenslotte treffen wij in de Gids tochten in wijderen kring aan, waaruit u zult blijken dat Borne een eenig uitgangspunt is voor uw tochten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten