woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Elfde rijwieltocht

ELFDE RIJWIELTOCHT
Schuin tegenover het Zwaantje vinden wij een laan, afgesloten door een hek met het opschrift Het Kruisselt. Deze laan slaan wij in langs de fraaie villa. Als wij het bosch hebben verlaten is er aan onze rechterhand een bank, vanwaar wij een prachtig uitzicht hebben, o.a. op het slot te Bentheim en op Gronau. Onzen weg vervolgend komen wij bij het Beernink, waar wij linksaf buigen. Steeds door mooie sparrenlanen, eiken- en beukenbosschen rijdend, bereiken wij, langs de boerderij Munnikhof, de hoog gelegen villa Koppelboer. Neemt hier eens even een kijkje op het diepgelegen spoorwegravijn. Na den Koppelboer daalt de weg vrij sterk; voorzichtigheid is hier dus geraden.
Langs de Landrebenallee, die wij uit onze vorige route ken¬nen, komen wij weder bij het Kalheupink uit, waar wij ditmaal linksaf slaan. Even vóór De Haer slaan wij het wegje rechts in dat langs die villa loopt en rijden na de tramlijn gekruist te hebben, linksaf om bij de Protestantsche kerk in Oldenzaal uit te komen. Vlak erbij ligt de bezienswaardige Oldenzaalsche Oudheidkamer. Het straatje tegenover de kerk slaan wij in en bij de Plechelmuskerk gekomen, rijden wij rechtsaf langs het gemeentehuis naar de Markt. De aanwijzing der bondswegwijzers gehoorzamende, bereiken wij den straatweg naar Denekamp, een om beurten stijgende en dalende weg, die veel weg heeft van een montagne russe. Daardoor is die weg, die kaarsrecht op Denekamp aanloopt, heelemaal niet saai, zoo als andere rechte wegen. Integendeel, het is een zeer mooie weg. Even buiten Oldenzaal kunnen wij van een fraai uitzicht over een groot deel van Twenthe genieten. Aan de vele fabrieksschoorsteenen herkennen wij Hengelo, Borne en Almelo, terwijl wij meer naar het Noorden het heuvelland bij Ootmarsum zich zien afteekenen. Bovendien kunnen wij nog allerlei torentjes ontwaren. Ook naar het Oosten is het uitzicht op den Tankenberg met de villa Egheria fraai. Verder naar het Noorden wordt ons oog geboeid door de beboschte hoogten van de Hooge Lutte. Voor ons zien wij den toren van Denekamp beurtelings verdwijnen en te voorschijn komen. Voorbij den wegwijzer te Beuningen komen wij op bekend terrein. Langs Borchtbosch, Sterrebosch, Dinkeloord, Beugelskamp en Natura Docet bereiken wij Denekamp. Bij de Katholieke kerk slaan wij rechtsaf, wederom de bekende blauwe schildjes volgende, die ons langs een aardig kronkelend rijwielpad door Berghem in de echt ouderwetsche buurtschap Mekkelhorst brengen. Verschillende wegwijzertjes doen ons van hier den weg langs Groot en Klein Beverberg naar het Lutterzand gemakkelijk vinden.


Kaart van de rijwielpaden in Twenthe. 1926 (2x klikken voor vergroting)

Door de dennenbosschen rijdende, bereiken wij eene zandverstuiving, van welks hoogten wij kunnen zien, hoe grillig de loop van den Dinkel is en ook, hoe woest het vreedzame stroompje wel eens kan zijn. Het rijwielpad volgen wij nog een eindweegs door de dennen en rijden, het bosch verlatende, verder steeds rechtuit. Nog eenmaa1 passeeren wij den Dinkel en bereiken, altijd maar rechtuit rijdende, den grooten weg naar Bentheim. Heel even rijden wij hier rechtsaf, doch slaan bij den wegwijzer alweer linksaf. Bij de kerk van de Lutte volgen wij links den grintweg naar Losser, die door bosch en heide loopt.
Te Losser, waar hôtel Smit ons een welkome verpoozing biedt, rijden wij rechtsaf langs de kerk en als wij deze voorbij zijn, wederom rechts naar de Katholieke kerk. Hier slaan wij linksaf om het eerste het beste wegje rechts met rijwielpad in te slaan. Spoedig zijn wij weder te midden van bosch en heide.
Na het brugje over de Elsbeek wordt ons pad door een ander rijwielpad gekruist. Wij volgen dit laatste linksaf door de heide, kruisen den spoorweg en komen, langs de kerk van Glanerbrug dicht bij het douanekantoor op den weg van Enschede naar Gronau uit. Wij volgen dezen weg rechts door Glanerbrug. Al spoedig echter vinden wij aan onze rechterhand een fietspad, dat ons langs een bosch over den spoorweg brengt. Na dezen gekruist te hebben, gaan wij even links, maar dan dadelijk daarop weer rechts, een rijwielpad door bosch en heide volgend, totdat wij op een harden weg uitkomen. Hier slaan wij linksaf door het bosoh van de Hooge Boekel. Als wij het bosch verlaten hebben, slaan wij linksaf, kruisen andermaal den spoorbaan en bereiken tenslotte langs de Algemeene Begraafplaats den weg naar Gronau weder. Slaan wij dan rechtsaf, zoo zijn wij weldra in Enschede en daarmede aan het eind van onzen zwerftocht door Twenthe.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten