woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Weerselo

WEERSELO
Weerselo is een der uitgestrektste gemeenten in Twenthe. Bijna alle inwoners leven van landbouw en veeteelt en zijn zeer gehecht aan oude gebruiken en gewoonten. Men vindt er 4 R.K. kerken en een oud kerkje voor de Nederd. Hervormden op het zoogenaamde Stift in het Kerkdorp Weerselo, dat om zijne oudheid en schilderachtige ligging door vele vreemdelingen wordt bezocht. Een oude standaard-molen, die niet meer gebruikt wordt en waarvoor het wenschelijk wordt geacht, dat Heemschut zijn lot aantrekt, verhoogt het pittoresque der omgeving.
Zeer goed onderhouden fietspaden doorsnijden bosschen en akkervelden, waarop men zomers vele touristen ontmoet, die oog hebben voor natuurschoon en oer-oude vennen en veenen, waarop zich weinigen durven wagen om meer dan eene reden. Vooral het Molenven onder Saasveld is berucht uit den Riddertijd, doch indrukwekkend om zijne wilde natuur. De boerenwoningen vertoonen bijna allen het Saksische type; het z.g. ‘los hoes’, waarvan nog meerderen aanwezig, blijft voor den vreemdeling zeer bezichtigingswaardig. Van uit Oldenzaal, Hengelo, Borne en Almelo kan men de plaats per auto en rijwiel zeer spoedig bereiken Een goed Hotel zou in den zomer genoegzaam touristen trekken; tot heden is er geen aanwezig en wordt Weerselo slechts bezocht door doortrekkende reizigers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten