woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Achtste rijwieltocht

ACHTSTE RIJWIELTOCHT
De straat, die recht op het station Hengelo aanloopt, volgende, komen wij op den drukken Enschedeschen weg uit, waar wij links afslaan door Hengelo, de aanwijzingen van den A.N.W.B. wegwijzer volgende in de richting Delden. Al heel gauw buiten Hengelo begint de weg weer mooi te worden, vooral als wij de Twickeler bosschen hoe langer hoe meer naderen. Na de school van Woolde te zijn gepasseerd en twee bruggen te zijn overgegaan, slaan wij tegenover het pad, waarheen de blauwe A.N.W.B. schildjes wijzen, het rijwielpad rechts in.
Men kan ook vóór de school het rijwielpad rechts inslaan, achter de school langs. Bij de boerderij na de school rechtsaf rijdende komt men bij de mooi in het groen liggende boerderijen van Brinkhuis. Bij de derde boerderij aan de rechterhand buigt de weg naar links; verder rechtuit rijdende komt men weer op de hoofdroute.
Nadat wij den straatweg verlaten hebben, slaan wij een eindje verder op het kruispunt den weg in, die rechts langs een boerderij loopt. Hier zijn wij alreeds weder op terrein van Twickel. Links houdende, komen wij bij een viersprong, waar een hek, de laan aan onze linkerhand, afsluit. Wij volgen het wegje, dat tegenover het hek op den boschweg uitkomt en bereiken door het bosch de schilderachtig in het hooge hout gelegen boerderij Groot Buren, een z.g.n. ‘Los Hoes’. Verder het fietspad rechtuit volgende langs een landelijk wegje, houden wij, bij een paar huisjes gekomen, links. Na den spoorweg gekruist te hebben, bereiken wij weldra Borne.


Kaart van de rijwielpaden in Twenthe. 1926 (2x klikken voor vergroting)

Rechtsaf slaande komen wij op de Hengelosche straat uit, die linksaf naar de Markt leidt, waar wij de richting Weerselo volgen. Wij kiezen echter niet den grintweg, maar rijden, wanneer de hoofdweg scherp naar links afbuigt, rechtuit het rijwielpad op, over het brugje rijden we dan links langs verschillende boerderijen. Na nogmaals een brugje te zijn gepasseerd, houden wij wederom links en komen, steeds links houdende, met een bocht op den grintweg uit bij een café. Wij slaan den smallen weg tegenover het café in, een mooien boschweg, die ons bij het liefelijk gelegen kerkje van Hertme brengt. Tegenover dat kerkje buigt een rijwielpad rechts af. Dit pad volgende en steeds rechtuit rijdende, langs afwisselend natuurschoon, belanden wij tenslotte weer op den grintweg naar Weerselo, onmiddellijk bij het Molenven, door de heeren van Heek als natuurmonument ten geschenke gegeven aan het Museum Natura Docet te Denekamp. Wij verlaten den grintweg onmiddellijk weer en slaan het rijwielpad links in, dat ons door Dulder tenslotte toch weder op den grintweg brengt.
Volgt men den grintweg rechtuit, met rechts het Molenven en links een heuvelachtig stukje heide, waar het heerlijk rusten is en vanwaar men een mooi gezicht op het ven heeft, dan komt men in Saesveld. Men kan daar het laantje naar de kerk inslaan, om voor de kerk linksaf rijdende, door een aardig laantje den grintweg weder te bereiken en verder rechtuit rijdende Weerselo.
Wij volgen den grintweg rechtuit en bevinden ons weldra te Weerselo. Bij den wegwijzer slaan wij de richting Tubbergen in.
Een aardige omweg is, als men bij den wegwijzer rechtsaf rijdt, naar het in zoo'n rustige omgeving gelegen kerkje van Het Stift. Daar rijde men verder langs de school en het gemeentehuis, waar men, links afslaande, langs een aardig wegje den Oldenzaalschen weg bereikt. Hier rechtsaf gaande, bereikt men Nijstad, met een ouden standermolen, die helaas zal verdwijnen, tenzij de pogingen om den laatsten molen van dit type in den Oosthoek te redden, slagen. Men volge verder het rijwielpad dat van den molen naar de kerk leidt. Daar sla men dan linksaf en langs boerderijen en door heide, bereikt men dan de Dubbele sluis in het kanaal Almelo-Nordhorn.
Bij den molen slaan wij het rijwielpad rechts in, hetwelk ons door heide bij de Dubbele sluis brengt. Aan de overzijde van het kanaal volgen wij het rijwielpad, dat op de brug aanloopt, langs een aardigen landweg. Steeds dit pad rechtuit volgende, komen wij in Reutum op den grintweg uit. Wij volgen dezen 1inks langs de kerk.
Op den grintweg Almelo-Ootmarsum gekomen slaan wij even rechtsaf, om al dadelijk aan onze linkerhand het rijwielpad naar Vasse te vinden, een heel mooi pad met veel afwisseling: na de buurtschap Haarle eerst over een hoogen esch en heide met uitzicht rechts op het Ootmarsumsche heuvelland, vervolgens door bosch met schilderachtig gelegen boerderijen. Nog een eindje en wij zijn in Vasse, waar wij bij de dames Wermelink een prachtgelegenheid vinden om eens uit te blazen. Daar in Vasse is heel wat te wandelen en alvorens verder te rijden, doet men wel één of meerdere der door gekleurde pijltjes aangegeven wegen eens te volgen.
Na genoeg in de buurt rondgekeken te hebben, bestijgen wij weer ons stalen ros en volgen den grintweg naar Ootmarsum. Links zien wij op den Braamberg de villa van den heer Jannink uit Enschedé liggen. Verderop bereiken wij de boerderij de Mastmet watermolen en molenkom.
Bij den korenmolen, iets verder dan de Mast, even linksaf slaande, komt men bij een tweeden watermolen, de Hazelbekke, met bijzonder mooien molenkolk.
Zoo langzamerhand stijgen wij en het uitzicht wordt steeds ruimer. Bij den wegwijzer kiezen wij den linkschen weg langs de school. Vooral even voorbij deze school is het uitzicht schitterend en ook verder op den zigzag dalenden weg blijft een prachtig panorama ons vergezellen: rechts o.a. op Ootmarsum, links op Nordhorn. Rechts van ons zien wij den oorsprong van een beekje. Te Oud-Ootmarsum slaan wij rechtsaf en bereiken langs de damastfabriek het aloude stadje Ootmarsum met de hotels Tubantia en de la Poste.
Eene minder gemakkelijke, maar wat natuurschoon betreft, zeer fraaie route van Vasse naar Ootmarsum is de volgende: In Vasse het fietspad langs de kerk volgen. Voorbij de kerk vindt men rechts een voetpad aangeduid door blauwe pijltjes. Dit brengt ons bij den Tutenberg en den Braamberg, beide, vooral de laatste, met de villa erop, met mooi uitzicht. Wij volgen nog een eind weegs de pijltjes door het bosch, steeds stijgend. Bij het bouwland gekomen, waar de pijltjes linksaf gaan, rijden wij rechtdoor. Aan de overzijde van den esch houden wij links naar de te midden van het bosch gelegen boerderij Weersink en volgen daar verder rechtuit een boschweg, die ons op de hooge heide brengt. Prachtig is hier het uitzicht. Voor ons ligt heel duidelijk Nordhorn met zijn vele fabrieksschoorsteenen. Ook het slot te Bentheim kunnen wij met het bloote oog ontwaren. Een eindweegs, dien weg op, wijzen bruine pijltjes een pad aan onze rechterhand in. Deze aanwijzing volgende - echter ga men hier te voet, daar het pad sterk daalt - bereiken wij langs de bronnen van de Mos¬beek de boerderij Meerbekke. Hier gaan wij rechtuit. Waar de pijltjes naar rechts afbuigen, vinden wij aan onze linkerhand een pad, dat ons langs een kolk bij de wasscherij Springendal brengt. Hier slaan wij rechts af en bereiken langs een fietspad door bosch en heide den grintweg,dien wij volgen naar Ootmarsum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten