woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Tweede Rijwieltocht

TWEEDE RIJWIELTOCHT
Wij verlaten Goor aan de Westzijde en volgen vanaf de Hervormde Kerk den weg naar Markelo. Wij kruisen den spoorweg Neede-Hellendoorn, passeeren een villa en den watertoren van Goor en zijn al spoedig tusschen de bosschen van den Herikerberg, die vóór ons ligt. We moeten even een beetje steviger trappen om tegen den berg op te komen, maar onze moeite wordt dubbel beloond als we boven zijn en, vooral naar het Zuiden, van het mooie uitzicht genieten. Een bank geeft ons gelegenheid even uit te blazen en gunt ons langs den tegenoverliggenden hollen weg een aardig doorkijkje, tot zelfs naar Lochem. Nog mooier is het uitzicht van de achter ons liggende belvedère, die helaas niet toegankelijk is.


Kaart van de rijwielpaden in Twenthe. 1926 (2x klikken voor vergroting)

Men kan ook, van Goor komende, voordat men den berg opgaat, rechtsaf het rijwielpad inslaan, dat ons in de buurtschap Herike brengt. Bij den molen houde men rechts.
Wij dalen den berg af, langs de boerderij Montebello. Bij de pannebakkerij De Roohaan slaan we het fietspad rechts in. Bij de bocht van den weg gaat ons pad rechtsaf door de bosschen van den Brinkerhoek. Na de leemkuilen, waaruit de pannebakkerij hare grondstoffen haalt, te zijn voorbijgegaan, volgen we het rijwielpad verder over den hoogen zuideresch. Rechts ligt de schilderachtige buurt Herike. Bij den molen houden we links. Bij een tweeden molen rijden wij links langs de school en komen op den grintweg uit, we volgen deze slechts een klein eindje en volgen dan weer het eerste het beste rijwielpad aan onze linkerhand.
Men kan ook den grintweg door Elsen volgen en in het Hollands Schwarzwald rechtsaf de hoofdroute verder rijden.
Wij klimmen zoetjes aan den hoogen esch op en gaan vlak langs den Apenberg, links waarvan men den Friezenberg met zijn parapluievormige dennengroep ontwaart. Naar het zuiden kunnen wij van een mooi panorama genieten op de zoo juist verlaten Schoolbuurt en Herike, de bosschen van den Herikerberg en den Brinkerhoek en de heuvels bij Markelo. Oostelijk ziet men Elsen liggen.
Verder peddelende, dalen we, na reeds vanaf het hoogste punt de landhuisjes van het Schwarzwald in het vizier te hebben gekregen, geleidelijk. Wij volgen ten slotte het rijwielpad rechts door het bosch. Slaan we even op dit pad linksaf, dan komen we bij hotel Rijsserberg, waar men van het terras een verrassend mooi uitzicht heeft. Dicht bij zien we Rijssen, daarachter de Nijverdalsche fabrieken met als achtergrond den Hellendoornschen berg. In het westen rijst de Holterberg donker op en oostelijk ontwaren we het Hollands Schwarzwald, daarachter heel in de verte Almelo.
Wij volgen nu verder het rijwielpad door de dennen, kruisen den grintweg naar Markelo en bevinden ons weldra tusschen de idyllische huisjes van het Schwarzwald. Steeds door het bosch rechtuit rijdende, komen we, al dalende, op den weg Rijssen-Enter uit. Even rijden we linksaf en slaan dan den sintelweg aan onze rechterhand met fietspad in. Aan het eind van dezen weg buigen we even naar rechts en volgen dan het rijwielpad links langs de bosschen van den Oosterhof.
Na lang eigendom van de familie Van Ittersum te zijn geweest, is de Oosterhof later door aanhuwelijking aan de familie Coenen gekomen. De tegenwoordige eigenaar en bewoner is Jhr. F.A. Coenen van den Oosterhof.
Bij den spoorweg rijden we links af, achter den Oosterhof langs en belanden, langs het Parkgebouw rijdende, op den straatweg Rijssen-Wierden, waar we rechtsaf gaan. Bij den molen aan den overkant van de Regge volgen we het rijwielpad links.
Volge men nog een eind den straatweg, dan komt men tusschen de bosschages van den Grimberg en het Winkel. Het oude huis Grimberg is in het begin der 19e eeuw gesloopt. Het werd langen tijd bewoond door het geslacht Van Voerst. Laatste bewoner was een Duitscher, die in Amerika fortuin had gemaakt, de heer Nehrkorn. Slechts eenige grachten wijzen thans de plek, waar eens het huis stond. De tegenwoordige eigenaar is de heer Ter Horst te Rijssen.
Wij volgen eerst den loop van de Regge naar de mooi gelegen buurtschap Notter. Steeds rechtuit rijdende bereiken we den grintweg Wierden-Nijverdal, welke laatste plaats we reeds een tijdlang voor ons hebben zien liggen, tegen het heuvelland aan. De grintweg brengt ons over de Regge in Nijverdal, dat zijn naam met eere draagt.
Men kan ook in plaats van den grooten weg te volgen, het rijwielpad rechtuit rijden langs de bosschen van den Eversberg. Het oude huis van dien naam, lang de zetel van de familie van Heerdt, bestaat niet meer. Eigenaar van het tegenwoordige huis is de heer E.J. Veening, te Laren. Het rijwielpad loopt verder door de buurt Kollenstaart naar de ophaalbrug over de Regge, vanwaar een grintweg naar Hellendoorn loopt.Wij doorkruisen Nijverdal in haar geheele lengte. Links ligt de Koninklijke Stoomweverij, er tegenover hotel Mensinga. Bij hotel Moddejonge gaan we over den lokaalspoorweg en zien dan den weg voor ons steil naar boven gaan. Maar we laten ons daardoor niet afschrikken, al is het geraden hier even naar boven te wandelen.
Lijkt de rit of de wandeling tegen den berg op u al te welletjes, dan kunt ge den fraaien grintweg naar Hellendoorn volgen langs het landgoed Duivencate van de familie Moquette.Boven op den berg ontvouwt zich een fraai panorama. Aan onze voeten ligt het Nijverdal, dat we zoo juist verlaten hebben. Verder weg zien we o.a. Rijssen en Almelo liggen. Ook naar het westen is het uitzicht ruim. Rechts van den weg afgaande, komen wij bij een ravijn, waardoor de spoorweg loopt.
Steeds freewheelende laten wij ons den berg afzakken. Aan de overzijde van het spoorwegravijn ligt de Klinkenbelt, nu eigendom van eene maatschappij tot exploitatie van landhuizen. Wij volgen nog een eind den, door de bosschen loopenden, grintweg - linksaf gaat een sintelweg door het bosch naar den Sprengenberg van de familie Palthe - om bij de viaduct aan onze rechterhand gekomen, het rijwielpad in te slaan, dat onder de viaduct doorloopt en dat ons grootendeels door de dennen op den grintweg Hellendoorn-Luttenberg brengt, waar we rechtsaf rijden. Op het hoogste punt van den weg hebben wij nog eenmaal een mooi uitzicht: naar het oosten op het vriendelijk gelegen Hellendoorn, westelijk o.a. op Luttenberg en Raalte, waarna wij, afdalende langs de villa van den burgemeester van Hellendoorn, den heer Meijboom en langs het station van den ‘Bello’, zooals de volksmond het lokaaltreintje noemt, ons zoetjesaan naar Hellendoorn laten glijden. Tegenover het station vinden we daar het hotel Bergzicht.

‘Moet gij op zij gaan voor een ander,
Doet dit rechts, of gij ramt elkander’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten