dinsdag 3 augustus 2010

Gids voor Steenwijk en omstreken: Kuinre

Een kiekje uit Kuinre aan het slot.
Het is dan ook de uiterste grens van de streek, waarover in dezen gids inlichtingen te vinden zijn.
Kuinre bereikt men van Steenwijk per boot naar Blokzijl en dan over den zeedijk in Noordelijke richting via Blankenham, of, geheel over land, van Steenwijk over Oldemarkt en Ossenzijl. De aangenaamste wijze om een bezoek aan Kuinre te brengen is per rijwiel over Oldemarkt, terug naar Blokzijl en dan per boot naar Steenwijk; of in omgekeerde richting: 's morgens uittrekken per boot, het rijwiel meenemende.Het dorp Kuinre ligt aan de Zuiderzee. Het is een lange regelmatig bebouwde straat, die van het zuiden naar het noorden loopt, met een dwarsstraat, naar den Blankenhammerdijk voerende. Parallel met deze straat loopt de rivier de Kromme Linde, ten oosten en ten westen het Nieuwe Kanaal. Het dorp ligt niet op dezelfde plaats van de stad van denzelfden naam, die vroeger de hoofdstad van het oude graafschap Kuinre was. De zee heeft deze stad met het oude slot verzwolgen. Ook het dorp heeft veel door de zee geleden. De kerststorm van 1717 bracht groote schade toe, de inwoners vluchtten naar elders; toch werd er toen nog begraven binnen de schans, die nu met de in de geschiedenis bekende daarop gebouwde kerk reeds lang door de golven is verzwolgen. Groote schade richtte aan de watervloed van Februari 1825.
Onder het Fransche bestuur en nog eenige jaren later waren Blankenham en Kuinre één gemeente. Thans behoort tot de gemeente Kuinre slechts het dorp Kuinre en is Blankenham een afzonderlijke gemeente. De burgemeester van Kuinre is echter tevens burgemeester van Blankenham.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten