woensdag 23 juni 2010

Per auto en te voet (1919): Wandeling 13

Wandeling No. 13.PER AUTO.
Deze stopt op den grintweg Ommen-Hellendoorn bij de oprijlaan naar den Eelerberg en het Sanatorium (le grintweg rechts met handwijzer), rijdt daarna door tot bij de kerk in He!lendoorn, 2.5 K.M., of tot op het hoogste punt van den grintweg Nijverdal-Raalte, 7 K.M., waar gewacht wordt. (Na den 2den spoorwegovergang rechtsaf.) Daarna keert de auto terug en rijdt rechtuit naar Almelo.

WANDELlNG, Kaart No. 8. - 9,8 K.M.
Men wandelt de oprijlaan in en volgt op den driesprong den rechtschen weg, totdat men bij de boschwachterswoning de driehoekjes van den wandelweg vindt. Rechtuit loopt de rijweg door naar het Huis Eelerberg, het landgoed van wijlen den vroegeren burgemeester van Amsterdam, Mr. Veening Meinesz. Wil men de belvédère, die we straks zullen zien, beklimmen, vraag dan den sleutel aan de boschwachterswoning. Men volgt nu linksaf de fraaie laan in de richting Hellendoorn van de wegwijzertjes; na de eiken langs den grintweg voert een dennenlaantje ons een weinig hooger en staan we na eenige bochten bij de belvédère. Nu het dennenbosch hier gedeeltelijk gekapt is, hebben we hier reeds een aardigen kijk op Hellendoorn ; boven op de belvédère ziet men ook naar het westen over het bosch heen en zal men tal van reeds bekende torens ontdekken. Voorbij de belvédère verkrijgt langzamerhand het dennenhout de overhand en wordt het bosch dichter en de paden meer begroeid. Weest hier weer vooral voorzichtig met vuur, rook liever maar eens een poosje niet, de dennenlucht zal u geen kwaad doen en een achteloos weggeworpen lucifer kan in de droge naalden zeer spoedig hrand doen ontstaan. We dwalen verder tot we rechts een omheining opmerken waaruit we opmaken, dat daar het Hellendoornsche Sanatorium, van de Vereeniging tot oprichting van Volkssanatoria, is gelegen; spoedig kruisen we den daarheen voerenden grintweg, met de telefoon er langs, ongeveer gelegen tusschen den Eelerberg en den Hollander, die met de Victoria den Hellendoornschen Berg vormen. De weg gaat iets op, tot we al stjjgende door ouder dennenbosch
Op een dwarsweg komen, waar we naar het westen juist den Luttenberg kunnen waarnemen. Het bosch is hier vrij dicht, ook door allerlei lagere gewassen, waaronder vele rechtopgaande jeneverbesstruiken.
Iets verder, op een open plek, ligt de zooeven genoemde hoogte in haar geheel voor u; duidelijk teekenen de van de aan de noordelijke helling gelegen kerk en de daar gelegen korenmolen zich tegen de lucht af, terwijl over de zuidelijke helling de toren van Raalte te zien is. Dien Luttenberg zien we nog tweemaal terug, het laatst op den driesprong, waar we linksaf gaan, terwijl we rechts in de laagte dien heuvel zien liggen, groen in het yoorjaar en in den herfst, geel in den zomer, als het graan rijpt.
Aan vergezichten geen gebrek op deze wandeling over de heuvelrij die Overijsel van noord naar zuid doorsnijdt. Nog een eindje door het bosch en dan volgen we de oostelijke helling, waar het bosch ons verlaat en daardoor het uitzicht vrij laat over Hellendoorn en omstreken. De torens en de molen van het plaatsje steken tusschen het groen uit en wenken ons als ‘t ware om eenige welverdiende rust te komen genieten. Weer een boschperceel en dan staan we op den keiweg van Hellendoorn naar de Hellendoornsche Poort in den spoorweg van Holten naar Nijverdal, die ons langs de villa van den Burgemeester H. F. M. E. Graaf van Limburg Stirum en het Station het plaatsje binnenvoert. Tegenover het station zien we het hotel Bergzicht, dat geheel vernieuwd is; volgen we den weg rechtuit, dan zien we aan onze rechterhand, even voordat we de R.-K. kerk bereiken, het hotel van J.G. Reimert, het Wapen van Overijssel, waar men u vriendelijk ontvangt, en, al is het eenvoudig, u degelijk zal verzorgen.De bordjes echter wijzen op den driesprong rechtsaf langs de kerk en het Gemeentehuis, waar ze u opnieuw bergwaarts voeren. Hellendoorn, ook nog wel Helderen genoemd, vormt met Nijverdal één gemeente; beide deelen zijn een klein half uur van elkaar verwijderd.
Het eerste is het oudste en komt reeds voor op een kaart van 1618; Nijverdal, opgekomen door de stichting in 1836 van een weefschool door de Nederlandsche Handelmaatschappij en van een handelsetablissement door Thomas Ainsworth, op de plek waar de Regge nog goed bevaren kon worden, om de producten uit de streek af te voeren, is door de later hier opgerichte fabrieken geheel een fabrieksplaatsje geworden.
Hellendoorn heeft dan ook een geheel ander aanzien als Nijverdal, dat gesticht is op de plaats van 't vroegere Koeveen, een wildernis; hier alles nieuw, daar oude, bochtige straatjes en oude huizen.
Langs het wegje bij het gemeentehuis verlaten we Hellendoorn, om ten zuiden van het station, het eindpunt van de lijn Hellendoorn-Winterswijk, door het bouwland het bosch op den berg te naderen. Na het laantje door het eikenhakhout begint de weg door het bosch iets te stijgen; achter ons ligt Hellendoorn; met omgeving, een aardig kijkje, waarvan ge op de bank aan den rand van het bosch genieten kunt.
Verderop verbreedt zich de boschweg en bereikt ge een open gekapt stuk boschgrond op den Stoepaars, waar naar het Oosten een ruim panorama zich aan ons oog vertoont. Wandelen we door naar ‘t hoogste gedeelte, dan breidt het panorama zich ook naar het Westen uit.
Onze gidsen wijzen nu zuidelijk het bosch in en daar begint het pad iets te dalen. Voor ons uit zien we het buiten De Kinkenbelt liggen en het duurt niet zoo heel lang of we komen op den grintweg uit, die naar deze villa voert. Over de spoorbaan volgen we het pad langs den hollen weg, waardoor de spoorbaan loopt, en dat ons boven op het hoogste punt van den straatweg Almelo-Raalte brengt. Ook hier weer een vrij uitzicht naar alle zijden, alleen naar het zuiden belet het zoogenaamde Spoorbosch en Groot-Twelhaar het uitzicht.
Wandelt men het Spoorbosch aan de overzijde van den grintweg naar Nijverdal (volgens de aanwijzingen der driehoeken, richting Dierenheim) nog een eind in, tot daar waar het bosch eindigt, da treft men daar aan deze zijde van den Haarlerberg een zeer schoon panorama, zoowel naar het Oosten als naar het Westen.
Men kan deze wandeling ook in Hellendoorn afbreken, in welk geval de auto bij de Prot.
Kerk aldaar moet wachten. 6.3 K.M.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten