woensdag 23 juni 2010

Per auto en te voet (1919): Wandeling 12

Wandeling No. 12PER AUTO
De auto stopt op den grintweg Ommen-Hellendoorn, bij de oprijlaan naar het Huis Archem (de eerste grintweg links voorbij de Nieuwe Brug) en rijdt door tot bij de kerk in Lemele, waar gewacht wordt. 3.2 K.M.

WANDELING. Kaart No.7. – 6 K.M.
De oprijlaan inwandelende, vinden wij de reeds bekende driehoekjes van den wandelweg bij een wegje, dat van links op de laan uitkomt. We volgen nu deze aanwijzingen volgens de pijl in de richting Hellendoorn (in de richting van de punt van den blauwen driehoek), langs de oprijlaan, om verder door het bosch weer naar den grindweg af te dwalen. Het Huis Archem zelf, een eenvoudig landhuis, ligt te ver weg, om er iets van te zien; de bosschen zijn des te fraaier, let eens op de mooie, zware oude eiken, die hier aan den weg langs het weiland staan, voordat ge in den beukenlaan komt, die naar den grintweg terugvoert.
We kruisen den grintweg en missen nu een eindje het schaduwrijke bosch van Archem, maar spoedig loopen we weder tusschen de dennen, waarachter de Archemmerberg, de begroeide hoogte, die we links zagen liggen, verdwijnt. Slechts korten tijd echter vergezellen de dennen ons, en staan we aan het begin der uitgestrekte heide, die zich over den Lemelerberg uitstrekt. Laat die open zonnige heide u niet afschrikken, zoek een niet al te warmen dag uit, als er maar een weinig wind is, zal deze u op den open berg genoeg koelte bezorgen. Rechts naar het noorden toe kunt ge enkele der groote kloven waarnemen, die jaren geleden door stortvloeden aan die zijde van den berg zijn ontstaan. Steeds stijgen we en steeds ruimer wordt het uitzicht, totdat we bij het triangulatiepunt het hoogste punt hebben bereikt, en de geheele horizon open voor ons ligt.
Kijk hier eens goed om u heen, de wandeling door het vlakkere land langs de Vecht ligt achter u, thans volgt een geheel andere landstreek, de heuvelreeks die Salland of Salon, later ook wel als IJselgouw aangeduid, van noord naar zuid doorsnijdt, naar het Oosten begrensd door het dal van de Regge met de daaraan gelegen plaatsjes Diepenheim, Goor, Rijssen, Nijverdal en Hellendoorn. En nog meer oostelijker rijst het land opnieuw, om zijn grootste hoogte te bereiken in de tusschen Oldenzaal en Denekamp gelegen heuvels.
Naar het noorden valt de toren van Ommen ons het eerst in. het oog. terwijl verder, het Vechtdal volgende, Vilsteren, Rechteren en Dalfsen zich vertoonen; bij helder weder is ook Zwolle en Hattem te zien. Naar het westen zijn de schoorsteenen van Lemelerveld, Heino en Raalte duidelijk te zien, terwijl wij, ons naar het Zuiden keerende, den Luttenberg en Eelerberg zien. Oostelijk daarvan wijzen de fabrieksschoorsteenen de ligging aan van Hellendoorn en Nijverdal, terwijl weer naar het Noorden toe Almelo, Den Ham, de Bosschen van Eerde en de Besthmerberg en verder weg in het N.O. Hardenberg elkaar opvolgen. Dichtbij ligt Lemele, waarheen de weg ons straks zal brengen.
Met den kijker zijn zelfs Zutphen, de schepen op den Zuiderzee, en aan de andere zijde Bentheim, benevens tal van andere torens te onderscheiden.
Heben we genoeg van het schouwspel, dat ons trouwens voor een groot deel op de verdere wandeling over den berg vergezelt, dan dalen we af naar de zijde waar het bosch de westelijke helling voor een deel bedekt, om langs den rand van het Bosch den grooten steen te bereiken. Deze steen, bijna 11 M. in omvang en 2.70 M. hoog, bestaat uit verhard zand en klei, terwijl er zich sporen van metalen: lood, koper, ijzer en tin, in bevinden; dichtbij bevinden zich ook de beide bronnen, waarvan de Blikken Fontein vlak bij den steen is gelegen. Een goed voetpad voert ons verder langs den oostrand van den berg, waar nog steeds de geheele oostelijke vlakte voor ons open ligt; aan het pad kunt ge merken, dat ge in een terrein zijt gekomen, dat in ontginning is. We zijn n.l. aangeland in een der terreinen waar de Oranjebond van Orde en de Kwartguldens-Vereeniging voor Heide-Ontginning werkzaam zijn, en waar, ter herinnering aan het eeuwfeest van onze onafhankelijkheid, het ‘Park 13’ in aanleg is, met als middelpunt het steenen monument. Er moet hier een park ontstaan met olmen en iepen, beuken en eiken, dat een waardig, nationaal monument moge worden onder de hoede der Nederlandsche Heidemaatschappij.
Wilt ge dezen Oranjebond, die sympathie verdient, steunen, zie hier het adres der Directie: Emmastraat 56, Hilversum, en dat van de Secretaresse der Kwartguldens.Vereeniging, v. Hoornbeekstrat 60, 's-Gravenhage.
We verwijlen nog eenigen tijd bij dit herinneringsmonument om voor het laatst te genieten van het ruime uitzicht, want thans gaat het naar beneden, het gehucht Lemele tegemoet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten