woensdag 23 juni 2010

Per auto en te voet (1919): Wandeling 17

Wandeling No. 17.PER AUTO.
De auto rijdt, op den grintweg Oldenzaal-Enschedé, tot den ingang van het landgoed Het Bouwhuis, ongeveer 1. K.M. voorbij Lonneker (kenbaar aan een ijzeren hek) en rijdt daarna door Enschedé den weg op naar Hengelo (zie in de tabel Wegbeschrijving) en wacht 100 M. vóór de spoorwegviaduct bij die plaats.

WANDELING. Kaart No. 11. - 12 K.M.
Men volgt door het ijzeren hek langs de oprijlaan naar Het Bouwhuis de aanduidingen der blauwe driehoeken, in de richting Hengelo, die door het mooie om dit landhuis gelegen park en door een mooie laan naar den overgang bij het Café Buitenlust aan den spoorweg Oldenzaal-Enschedé voeren. Daar gaan we rechts, om spoedig voorbij eenige kleinere huizen weer in met hoog hout begroeide lanen te komen, waar het eikenhout de overhand krijgt. Na linksaf door een laantje en langs Café Sprakel te zijn gegaan, wandelen we rechts Het Overmaat op. Ook hier fraaie, met eiken beplante lanen, afwisselend langs bosch en bouwland, waar enkele donkere laantjes u verlokken om den weg te verlaten: zij voeren u echter toch weer op den weg terug. Voorbij de boerderij, die rechts blijft liggen, gaan we aan het einde van een smaller wegje linksaf en staan daar op een vijfsprong, waar eenige boerderijen met groote hoenderfokkerijen gelegen zijn. We volgen nu den weg naar 't Espelo, dat we door den hoofdingang betreden, langs een prachtige laan, die ons spoedig tegenover het schilderachtig gelegen, breede landhuis voert. Het van slechts één verdieping voorziene gebouw heeft het uiterlijk van een heerenhuis uit de 17e eeuw; de plannen, die er bij den eigenaar, den heer H. Cromhoff, te Enschedé, bestaan, om een modern landhuis te bouwen, zullen misschien wel schaden aan de intimiteit van deze plek.
Onder het zware geboomte wandelen we verder door het bosch van 't Espelo, door mooie eiken- en sparrenlanen, die het nog vrij ongerepte, stille bosch doorkruisen. Aan het einde van het bosch om een boerderij heen gaande, komen we nu in de terreinen van den heer L. van Heek, te Enschedé; vele paden doorkruisen dit grootendeels nieuw ontgonnen terrein, waar rechts een jachttoren boven het jonge hout verrijst, om het omgelegen terrein te kunnen overzien en zoo tegen brand en strooperij te kunnen waken. Zorg hier vooral voorzichtig te zijn met lucifers of brandend rookmateriaal ; in droge tijden is het in die naaldbosschen erg brandbaar, vooral door de op den grond liggende verdorde naalden. De streek, waar we nu wandelen, is van uiterlijk veranderd, heide en dennen hebben het eikenhout van vroeger vervangen. Zijn we de groote boerderij Het Leutink, het buiten Drienerwolde en de boerderij Hegemans voorbij, en den Marshoek doorgewandeld, dan naderen we de buurtschap Dreine. Bij de brug over het beekje op den driesprong nemen we even een kijkje over de heide en volgen dan den mooien boschweg, die langs het Bruggeluuks van den heer H. Hulshoff Pol voert; dan volgt het eigenlijke Driene. Weer verandert het landschap, dat nu golvend bouwland en in 't zware eikenhout verborgen boerderijen vertoont: hoewel echter reeds veel van het zware hout is verdwenen, liggen vele boerderijen toch nog schilderachtig tusschen het geboomte. Hier en daar ontmoet men aardige kijkjes over den esch van Driene en Anninkshoek. De wandeling is nu bijna ten einde; door het park het Grundel van den heer C.T. Stork en over de Drienerbeek, hier Sikbeek geheeten, komen we op den straatweg even voor de viaduct uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten