vrijdag 2 oktober 2009

Gids voor Deventer en omgeving: Roobrugge, Oud- en Nieuw Rande, de Platvoet

ROOBRUGGE, OUD- EN NIEUW RANDE, DE PLATVOET
Wanneer we den Sallandschen dijk ongeveer tien minuten in zuidelijke richting volgen, komen we aan een kunstweg wáár op de steenen palen te lezen staat Roobrugge. In de verte zien we dan ook een grijs huis met bosch omgeven en een weiland er voor; deze weg geeft echter ook toegang tot een ander daaraan grenzend landgoed dat hoewel vroeger niet - er thans bij behoort, namelijk het oud-adellijk Oud Rande met zijn fraai plantsoen. 't Is een deftig buitengoed dat nog met statige lanen prijkt en op zijne groote grasperken met kloeke bruine beuken, treurbeuken en populieren is versierd. Het oude kasteel met zijne sterke muren en torens, grachten en valbrug in de vorige eeuw nog aanwezig is door een nieuw gothisch gebouw vervangen, dat verre bij den grijzen burcht in aantrekkelijkheid moet achterstaan.In den aanvang der 17e eeuw behoorde het huis aan de familie Swaefken, later aan de geslachten van Deutichem en Doys en kwam omstreeks 1680 aan de Van Coevorden's. In 1803 werd het gekocht door den Heer H. Cost te Deventer, Van het oude huis is alleen de vierkante met klimop begroeide toren overgebleven, waarin voorheen de kapel van het kasteel is geweest. Wanneer we het huis voorbij zijn, komen we aan een dubbele beukenlaan die voorbij Oud-Rande ons naar Rande, of ook wel Nieuw Rande voert, een fraai, nieuw aangelegd buitenverblijf van wijlen den oud-gouverneur-Generaal van Ned.-Indië Duymaer van Twist. De bestrate weg brengt ons van hier wederom naar den Sallandschen dijk welke volgende, wij binnen een tiental minuten voorbij het liefgelegen buitenverblijf Rustoord met zijn zwaar geboomte en fraaien aanleg aan den Platvoet komen, welke geriefelijke uitspanning met het daarvoor gelegen bosch en zijne heerlijke zitjes ons uitnoodigt tot een oogenblik vertoevens.
Terwijl we hier rustig gezeten zijn willen we overleggen hoe onze wandeling verder te vervolgen; langs den Dijk die hier daalt en een gewone straatweg vormt, komen we zonder iets merkwaardigs te zien aan de stad voorbij de fabriek van den Heer Laurillard (voorheen Hamer) bekend. voor de groote gebakken rioolpijpen welke daar worden gefabriceerd. Ook kunnen we van "de Platvoet", zonder terug te keeren op den reeds afgelegden weg, langs verschillende paadjes ons naar Diepenveen begeven om dit dorp in onze wandeling op te nemen. Dit is verkieslijker, omdat we dan in de gelegenheid zijn, indien het weder - dat naar verandering dreigt - werkelijk voor ons voetreizigers ongunstig mocht worden, per spoor naar Deventer terug te keeren.

Zie ook: Van Wijhe naar Diepenveen
Uit: Wandelingen door Nederland met pen en potlood/ door J. Craandijk en P.A. Schipperus. - Haarlem : Kruseman en Tjeenk Willink, 1882. - Deel 6.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten