vrijdag 2 oktober 2009

Gids voor Deventer en omstreken: Het Park Braband

HET PARK BRABAND
Heerljk verfrischt door een bad in het kleine doch uitmuntend ingerichte badhuis genomen, vatten we den wandelstaf wederom op om aan het park Braband een bezoek te brengen. De Brinkgreverweg die we daarvoor moeten volgen is wel niet met eeuwenoude eiken beplant, doch geeft genoegzamen schaduw om van de hitte, na de bui teruggekeerd, niet al te veel last te hebben. Ziedaar ons onder een gezellig gesprek genaderd tot de Brinkgreve, vroeger eene buitenplaats, thans een deel uitmakende van het St, Elisabeths gasthuis (Krankzinnigen gesticht) waar de verpleegden, voor wie het nuttig is, veld- en andere arbeid verrichten. We gaan het huis met zijne fraaie omgeving voorbij, wetende dat bezoekers daar minder gaarne worden afgewacht, en volgden den straatweg, niet ter linkerzijde afslaande, want dan zouden we een omweg maken.
Niet dat we ook dan niet tot ons doel zouden komen, want de handwijzers laten ons ook hier niet in den steek, maar de rechte weg lijkt ons als de kortste, de beste te zijn. Een klein eind weegs, beschenen door de ondergaande zon en voor ons zien we eenen aanleg van hoog en laag geboomte afgewisseld door kreupel- en akkermaalshout.Het park “Braband" is voor het publiek van Deventer een aangenaam toevluchtsoord, ten minste voor het publiek dat er van houdt, de rustige natuur te genieten na een dag van werkzaamheid in de woelige stad doorgebracht. Daar het voor eene vrije wandeling is opengesteld en er op verschillende punten banken zijn geplaatst, kan men hier onder eiken- en beukenboomen, ten volle genieten van de heerlijke dennengeuren, waarvan men aan alle zijden wordt omringd.
De grond is er hoog en op enkele plekjes groeit de hei en brem er nog ongestoord. Het voornemen bestaat bij de eigenaars van dit heerlijk oord, om onder toezicht van den heer Springer, elk jaar enkele punten te verfraaien door het maken van waterpartijen, het aanleggen van heesterperken, enz. Het hoofddoel is, om dicht bij de stad in eene schoone omgeving een uitgezocht terrein te verkrijgen voor het bouwen van woningen, waar men wel is waar eenige gemakken van het stadsleven zal moeten opofferen, doch waar dan ook woningen te verkrijgen zijn, ruim en droog op een noch niet verontreinigden bodem, in eene boschstreek beschut voor hevige, scherpe winden en met nog onbedorven welwater. Op dit punt wordt de gelegenheid aangeboden, om voor billijken prijs een ruim terrein bij iedere villa te bekomen, reeds dadelijk voorzien van schaduwrijke beuken, eiken en dennen en bovendien nog groot genoeg om vruchtboomen en tuingewassen van allerlei aard aan te kweeken.De wandeling heeft ons bevredigd, we hebben de overtuiging gekregen dat dit schoone plekje in een niet al te ver verwijderde toekomst belooft een heerlijk lustoord te worden, waar de gezeten burger van Deventer zijne woning zal opslaan en keeren naar Deventer terug om de schoone zomeravond verder te genieten in den sierlijk aangelegden tuin der Buiten-societeit, het aantrekkingspunt van Deventers inwoners, waarvan een groot deel zich beroemen kan, lid te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten