dinsdag 15 december 2009

Gids van Enschede en Omgeving: Wandelingen

AAN TE BEVELEN WANDELINGEN

1. Van Enschede uit over den Gronauschen kunstweg (grootendeels door eene prachtige eikenlaan) naar de Glanerbrug (halfweg de uitspanning Dolphia, over de Glanerbeek de uitspanning de Glanerbrug, bekend door zijne pannekoeken). [1 1/4 uur].
Van hier uit heeft men eene fraaie wandeling langs de jeneverstokerij van Viefhuus naar het klooster Glane. [15 min.].

2. Van Enschede uit door het Korteland over den Enscheder Esch door het erve Kromhof, langs Reef en den Huttenpeterskamp, tusschen den Hölterhof en het merkwaardige huis van ‘den Droad en ’t Schoap’ door over de Glane naar het Aamsveen (turfsteken en baggeren van turf op de turfstraten; veenbranden) [1 uur]. Van hier heeft men (hij droog weer) eene schoone wandeling langs de Glane en over het erve Schipholt naar de uitspanning de Glanerbrug [45 min.].

3. Van Enschede uit langs den Rietmolen over het breede voetpad voorbij het nieuw opgebouwde erve Varvik, door den Esch, over het voetpad door de weiden van het erve Engerink, (een dwarsweg oversteken), al recht door ongeveer tot bij een in 1888 gebouwd erve; hier linksaf, langs het erve Hulzik, door den Schukkink- en Derkinks-hoek, over het Heutink, langs de school, linksaf over het voetpad door het bosch, verder over het Wooldrik en den Gronauschen weg naar de stad terug. [1 1/2 uur] .

4. Door de Horssteeg langs de Usseler school [40 min.] over den Usseler Esch (met schoone vergezichten), of over den Haaksbergschen kunstweg, naar Usselo (uitspanningen: Egbrink (den Hulscher) en Hannink); vóór de kerk rechts afslaan, door de jonge dennenlaan langs de nieuwe Begraafplaats naar Teesinksbosch. Van hier langs de Boekeler school naar het station Boekelo (uitspanning de Kwinkeler). [1 1/2 uur].

5. Den Hengeloschen straatweg volgen tot aan het Wageler; over dit Buiten langs van Heek's bleek, de Driener Horst-linde naar de Driener school [1 uur], van hier op de uitspanning het Rustend Hert (Geesemeuje), over den straatweg terug [1 uur].

6. Door de Kortesteeg , voorbij de Bolhaar over den Hofmeiersdijk naar het Espelo [40 min.], van hier langs de Buitens de Braake , het Overmaat en den Hegeboer naar den Oldenzaalschen kunstweg [30 min.]. Over dezen weg terug.

7. Over den Oldenzaalschen Mac-Adam weg tot voorbij de villa van Dr. Mann; links afslaan; bijna 15 minuten lang den kolengruisweg volgen tot dicht bij het spoor, een weg rechts, waarvoor zich een wit hek bevindt, inslaan, bij het eerste huis den weg rechts nemen naar 't Bouwhuis, over het Amelink naar de Welle, terug naar de stad over het Welna en het Pot [1 1/2 uur].

8. Over den Losserschen weg langs het spoor; even voorbij de eerste spoorbrug links afslaan, langs het erve Spiele bijna recht door naar den Hoogen Boekel (met schoone houtpartijen) [30 min.], langs Polman (de Lindermaten weg snijden) naar Ripperda (hier en onderweg schoone vergezichten), langs de windmolen naar het station Lonneker (stations koffiehuis; uitspanningen Warmes en Savonije) [30 min.]. Terug over 't Amelink naar 't Stokhorst , verder over den kunstweg [30 min.].

GROOTE WANDELTOCHTEN

9. Langs de oude school van Mr. Weggelhorst en den wegwijzer (recht door) naar Broekheurne tot bij de school [1 uur], hier rechtsaf de school voorbij, daarna linksaf naar het erve Brünink en verder naar het erve Wüstink; van hier naar het Buiten den Helmer in Usselo, terug over den kolengruisweg en den Haaksbergschen Mac-Adam weg [samen 3 uur].

10. Langs het Volkspark over den kolengruisweg (waarlangs telefoonpalen staan) langs het erve Josink naar het Stroot. Van hier naar de Vloeiweiden, door het Hof te Boekel, langs de Rutbeek of de Veldbeek naar de uitspanning de Kwinkeler bij het station Boekelo [2 uur]. Met den trein of den omgekeerden weg van No. 4. terug.

11. Als in No. 4 naar de Kwinkeler [1 1/2 uur]; van hier langs de Boekeler korenmolen, de halte Twekkelo, en het erve Heijmerink, door den Grooten Esch naar het Stroot, over den kolengruisweg naar Enschede [2 uur].

12. Met den trein naar de halte Usselo; over den Boekelerdijk door het Hof te Boekel, langs en over de Rutbeek naar Oele [1 1/2 uur]; van den Watermolen naar den ‘dikken boom’ [10 min]; van hier terug over het Stroot [2 uur]. Dikwijls wandelt men van Oele naar Carelshaven bij Delden (mooie weg) [1 uur] of naar Hengelo [3/4 uur].

13. Over den Oldenzaalschen kunstweg tot aan den Tol; vlak achter het Tolhuis heen, 100 M verder rechts 't voetpad inslaan, het dennenboschje door, over en langs het Spoor, bijna recht door (iets links) naar den Lonnekerberg [1 1/2 uur]; terug over Roelvink Esch langs de Eschbeek (een fraaie weg) naar het Hof te Espelo, verder over den Hofmeiersdijk [2 uur], of terug naar den Oldenzaalschenweg (uitspanning het Witte huesken), over dien weg naar 't station Lonneker [40 min], of voor de Ruitersbrug rechts afslaan, over 't spoor door Roelvink Esch naar het Hof te Espelo en over den Hofmeiersdijk [2 uur].

14. Naar Losser over den Losserschen dijk [2 uur]. Of langs den Hoogen Boekel [1 3/4 uur]. Van hier naar Ravenshorst en terug [1 uur] en daarna langs den Dinkel en de Glane naar de Glanerbrug [1 1/2 uur] of over Muldermans-brug en het Hooge Veld naar Gronau [1 1/2 uur]. Of van Losser over Bossinks-vonder, langs grenspaal 4 naar Ravenshorst [ 1/2 uur], dan over den Gildehauserstraatweg naar Gildehaus [1 uur] of langs Drieland (Schenkwirthschaft) naar Gronau [1 1/2 uur].

15. Naar Gronau [1 1/2 uur]; van hier langs het ‘Kriegerdenkmal’ (links) naar den Windmühlenberg [3/4 uur] (uitspanning en bierbrouwerij de Windmühle; schoone streek met veel afwisseling en fraaie vergezichten). Van hier over Epe [1/2 uur] naar Gronau terug [3/4 uur].
Het spreekt van zelf, dat deze wandeltochtjes op verschillende wijzen kunnen gecombineerd worden.

SCHOONE RIJTOEREN.

1. Naar Carelsbaven bij Delden ter bezichtiging van het door geheel Nederland bekende Twikkeler bosch [1 1/4 uur].

2. Naar de Lutte achter Oldenzaal met zeer schoone wandelwegen vol afwisseling (bij droog weder) [1 1/2 uur].

3. Naar Gildehaus (steengroeven) [1 1/2 uur] en Bentheim (slot, steengroeven) om een bezoek te brengen aan het bosch met badhuis, vijver, enz. enz. [3 uur].

4. Naar Burgsteinfurt met het heerlijke bagno [3 uur].

5. Naar den Windmühlenberg; zie wandeltocht No. 15 [1 1/2 uur].

6. Van de stad uit naar het Volkspark, onder den viaduct door, langs Richtersbleek, over het Wageler, den Kotten, langs Stroinksbleek, over het Bouwhuis , het Amelink, langs den Kotkamp, over den Hoogen Boekel, en de 2e spoorbrug naar den Gronauschen weg; verder naar Dolphia en naar de stad [2 1/2 uur].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten