dinsdag 22 januari 2013

Geïllustreerde gids voor Twente (1912): Achtergrondinformatie en Inleiding

Achtergrondinformatie en Inleiding

De Geïllustreerde gids voor Twente was een van de deeltjes uit de serie Morks Nederlandsche reisgidsen, die door uitgeverij Morks in Dordrecht tussen 1910 en 1919 werden uitgegeven.

Wie achter de initialen H.E.D. schuil gaat lezen we ergens in de gids wanneer voor nadere inlichtingen wordt verwezen naar H.E. Dijken, onderwijzer te Boekelo.


INLEIDING.
Toen de uitgever mij verzocht een "Geïllustreerde Gids voor Twente" samen te stellen, heb ik eerst rijpelijk overwogen, of ik die opdracht kon aanvaarden, want ik meende die taak als een vrij zware te moeten beschouwen. Niet, dat ik het schrijven van een Gids zoo moeilijk achtte, maar ik was er van overtuigd, dat het samenstellen van een goeden Gids - en dien wilde de uitgever natuurlijk - niet licht mocht worden opgevat. Want, helaas! - zoo menige gids is geen gids. Een gids moet bruikbaar zijn en hieronder moet men toch zeker in de eerste plaats de volgende twee eigenschappen verstaan:
1°. hij moet zoo geschreven zijn, dat hij zich gemakkelijk door iedereen laat lezen;
2°. hij moet voor de reizigers zóó gekozen hebben, dat de uitstapjes de moeite loonen.
Als geboren Twentenaar, die zijn gewest ettelijke malen op verschillende manieren doorkruiste, en het derhalve vrij goed kent, besloot ik, den lezer mijn land in dezen gids eenigszins te leeren kennen, om hem daardoor te doen besluiten, er door aanschouwing nader kennis mee te maken.
Ik beweer niets, maar ik heb getracht, met hulp van mijn ondervindingen en andere middelen, welke mij ten dienste stonden, een gids voor u te schrijven, die het kenmerk "bruikbaarheid" met grond kan dragen.
Moge mijn poging geslaagd zijn, zoodat de drang, om in vacantiedagen een bezoek aan Twente te brengen, voortaan grooter zij, dan voorheen.
Dit is de wensch van den SCHRIJVER.

BOEKELO, 12/12 '12.Geen opmerkingen:

Een reactie posten