dinsdag 22 januari 2013

Geïllustreerde gids voor Twente (1912): Fietstochten, Adressen en Naschrift

Aanbevelenswaardige fietstochten.

In dit hoofdstuk zal ik volstaan met u een aantal aardige fietstochten, langere en kortere, aan de hand te doen. Ze zijn alle zoo gekozen, dat ze uw aanschouwingslust bevredigen. Ze leiden u vanzelf door bezienswaardige punten en landschappen. Publieke, duidelijke aanwijzingen naar mooie plekjes vallen u hier en daar wel op. Een enkele route, die ik zelf niet maakte, nam ik uit zeer betrouwbare bron over.
1. Van Denekamp over Nordhorn naar Frenswegen. Deze tocht is zeer aanbevelenswaardig. De afstand van D. tot F. is 12 K.M.
2. Hengelo - Borne - Zenderen - Almelo - Ootmarsum - Denekamp - 0Idenzaal - Hengelo.
Deze fietstocht is ongeveer 60 K.M. lang, doch loont de moeite wel. Vooral ook de weg van Ootmarsum naar Denekamp zal u bevallen.
3. 0ldenzaaI - Rossum - Ootmarsum - Denekamp – 0ldenzaal. Deze weg, die 30 K.M. lang is, wordt door de Vereeniging ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Denekamp mede aanbevolen.
4. Enschede - Lonneker - 0ldenzaal - Hengelo - Enschede. Deze afstand is ongeveer 30 K.M. lang en stelt u in de gelegenheid, het industriegebied eens goed op te nemen.
5. Enschede - Hengelo - Delden. Deze weg is ongeveer 15 K.M. lang en is een uitverkoren uitstapje voor de Enschedeeërs, die dolgraag een dagje in Delden komen doorbrengen, om er rond te dwalen in de schoone dreven.
ó. Hengelo - 0ldenzaal – De Lutte, welke fietstocht pl. m. 13 K.M. lang is, was steeds een geliefkoosd reisje voor inwoners van Twente's centrumstad. Ik beveel deze fietstocht ten zeerste aan. Ook voor een rijtoer is de route zeer geschikt. Span dan in "Het Zwaantje" af.
7. Denekamp - Nordhorn - Neuenhaus - Lage - Ootmarsum - Denekamp is een fietstocht van 40 K.M., die door de V. t. B. v. h. V. te Denekamp wordt aanbevolen. 't Is werkelijk ook een heerlijk uitstapje.
8. Delden - Goor - Diepenheim - Markelo - Goor - Delden is een fietstocht van ongeveer 40 K.M. Meermalen heb ik dit tochtje zelf gemaakt en telkens weer genoot ik. De weg van Delden naar Goor is nu eens open, dan weer met fraai bosch omzoomd. Vervolgens gaat men over de bekoorlijke Diepenheimsche weg naar 't stedeke Diepenheim, dat zich heel aardig vertoont. Van Diepenheim naar Markelo rijst de weg tot de hooge esch, die zich ten zuiden van laatstgenoemde plaats bevindt. Op dat punt heeft men een aardig vergezicht over de omringende landerijen. Van hier rijdt men heel gemakkelijk 't boerenplaatsje binnen. De straatweg van Markelo naar Goor is ook niet onaardig. Links en rechts strekt zich een boschrijk, heuvelachtig heidelandschap uit met mooie plekjes natuurschoon. Kortom: ik kan u het tochtje aanbevelen.
9. Delden - Almelo - Zenderen - Borne - Delden. Ook dit fietstochtje, dat ongeveer 28 K.M. lang is, geeft den reiziger een aestetische afwisseling van natuurschoon. De zich voortdurend kronkelende weg van Delden naar Almelo is kostelijk mooi door het rijk bosschage dat den fietser voortdurend vergezelt. Het landgoed "Backenhagen" is hier bezienswaardig. De weg Almelo-Borne werd reeds genoemd onder 2. Hij is open en heuvelachtig, zoodat men het omliggende bouwland goed op kan nemen. Van Borne naar Delden is de eerste helft kaal, doch niet onaardig. De tweede helft loopt geheel en al door 't bosch, dat een deel uitmaakt van de Twickelsche bosschen.

Afbeelding: Marktstraat te Ootmarsum

Adressen.

Onder dit hoofdstuk zal ik de gebruikers van dezen gids een aantal adressen geven van goede sigarenwinkels, hotels, café's, enz. Wil evenwel in 't oog houden, dat dit niet de eenige goede zijn; dat zou ik niet graag beweren! Neen, ik heb slechts hier en daar een greep gedaan. Alle goede adressen opnemen zou ondoenlijk zijn en voor den gebuiker zou mijn gids achteruit gaan. Men begint dan te duizelen van al die adressen. Mijns inziens moet een adressenlijst - om practisch te zijn - beperkt zijn. Wie uitvoeriger lijsten wenscht, verwijs ik naar de bestaande adresboeken.

Almelo, Hotel "Centraal", Groote Straat; Hotel "De Gouden Leeuw", Groote straat.
Borne, Hotel "Ensink", a. d. Markt; P. C. Heise, Boekwinkel, Deldensche weg; Postkantoor a. d. Groote straat.
Boekelo, Café "Hulscher" bij 't station; Café "Kelder" in 't centrum; Stations-koffiehuis "Börgeling". 't Hulppostkantoor is aan den Beckemer weg.
Delden, Hotel "De Zwaan", Groote straat; familie-Hotel "Carelshaven" a/d. Hengelosche straat; H. J. Nijhuis, Boekhandel, Langestraat, ansichten van Delden en omstr.; Hotel-Café-Restaurant "Wijvekate" a/d Markt; Uitspanning "Hoogspel" bij de Watertoren; H. Scholten, Manufacturen, Stationsstr.;
Denekamp, Hotel "Van Blanken" in 't centrum; Hotel-Pension "Veldman", Groote str.; Hotel-Pension "DinkeIoord" op 't punt, waar DinkeI en Oldenzaalsche straat kruisen; H. J. Hampsink & Zn., sigarenmagazijn ; G. E. Benneker, Coiffeur, Vledderstraat; B. J. H. Groothuis, Rijtuigverhuurder ; J. H. J. Snoeijink, Bondsrijwielhersteller, Vledderstraat ; Hotel-Pension "Dolce" bij 't station;
Enschede, Hotel "De Graaf", Haaksbergerstr.; Hotel "Industrie", Haaksbergerstr.; Hotel "De Klomp", Gronausche straat; J. Tromp, sigarenmagazijn, Haverstr.; J. van der Loeff, boekhandel, Langestraat ; Inrichting voor Snelfotografie, Langestraat ; Oudheidkamer, Langestraat ;
Goor, Hotel "Den Engel", Grootestraat ; Sigarenmagazijn H. Wevers, Grootestraat B 104.
Hengelo, Hotel "De halve Maan", Markt; Drogisterij J. Postma, Molenstraat ; Apotheek, C. N. Venlet, Markt; Coiffeur G. F. Simon, Markt; Coiffeur B. Heidendahl, Nieuwstraat ; Coiffeur L. van den Berg, Brinkstraat ; G. van Dijk, Bloemist, bij 't station; E. Broekhuis en Zn., boekhandel, Markt; H. L. Smit en Zn., boekhandel, Nieuwstraat; Café-Restaurant "De Beurs", Stationsplein; Café F. Weijschede, Enschedeschestraat 4; Café J. H. W. Weijschede, Spoorstraat 21 ; Confectie D. H. Eijssen, Molenstraat 6; Expéditeur J. E. G. van Buuren, Weemenstr.; Expéditeur J. J. Wilmink, Pastoriestr.; Arts J. Jonkmans. Schoolstraat 5; Arts N. W. Maas, Enschedeschestraat 18; Arts J. W. L. Köhler, Beursstraat 7; fruithandel I. Cohen, Brinkstraat; Kassier Bergsma en Dikkers, Enschedeschestraat; Kassier W. Rosingh, Enschedeschestraat 64; Notaris G. J. H. Verbeek, Enschedeschestraat; Photograaf F. F. Boom, Wolter ten Catestraat ; Rijwielhersteller W. F. Biekart, Markt; Rijwielhersteller G. Wilmink, Markt; Sigarenmagazijn E. J. ten Neijenhuis, Enschedeschestraat; G. J. van Wezel, sigarenmagazijn, Enschedeschestraat 10; Sigarenmagazijn W. Wilmink, Brinkstraat ; Tandarts D. Snijder, Enschedeschestraat 67;
De Lutte, Hotel-Pension "Het Zwaantje"; Hotel-Pension "Berg en Dal";
Nordhorn, Hotel "Koopmann", Bahnhofstraat;
Oldenzaal, Boekhandel J. Verhaag, Steenstraat ; Rijtuigverhuurder Wed. J. Terstege, Markt; Banketbakkerij A. H. Gerritsen, Spoorstraat ; Coiffeur K. Bröcking, Kortestraat A 575; Sigarenmagazijn Lottgering, Steenstraat ; Hotel "De Gouden Leeuw";
Ootmarsum, Hotel "Raatgerink" a/d Markt; Rijwielhandel Buijvoets, Bondsrijwielhersteller ; Pension "In 't Bosch", B. Rolink, KI. Agelo.

Naschrift.

Mijn taak is nagenoeg afgeloopen. Nog een alphabetische naamlijst en een inhoudsopgave en de Gids is af! Neen, niet af, want ook hier zal zeker wel het spreekwoord: "Niets ter wereld is volmaakt!" zijn toepassing kunnen vinden. Ik heb evenwel gestreefd, de Gids zoo goed mogelijk te maken, hem "bruikbaar" te doen zijn. En mocht mijn werk eens voor herdruk in aanmerking komen, dan zal ik mijn doel nog nader bij trachten te komen. Ik houd me met 't oog daarop dan ook voor gegronde opmerkingen, die tot verbetering kunnen leiden, beleefd aanbevolen.
Op deze plaats gevoel ik me nog gedrongen, een oprecht woord van dank te brengen aan den heer W., bestuurslid der Deldensche V. tot B. v. h. Vreemdelingenverkeer voor zijn welwillende toestemming, met volkomen vrijheid gebruik te mogen maken van den Gids dier Vereeniging.
En hiermede beveel ik den Gids bescheidenlijk bij bezoekers aan Overijsels Oostelijkst landschap aan. Moge hij hen goede diensten verschaffen.
DE SCHRIJVER.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten