woensdag 16 september 2009

Geïllustreerde gids voor Denekamp en omstreken: Naar het St. Nicolaas-gesticht

Naar het St. Nicolaas-gesticht


Foto: St. Nicolaas-Stichting

Zooals de wegwijzer bij het begin van den Ootmarsumschen straatweg aanwijst, leidt de weg naar Noord-Deurningen ook naar "het Klooster" gelijk bovenstaand gesticht in het gesprek genoemd wordt.


Fragment van Chromotopografische kaart des Rijks, verkend in 1901. De St. Nicolaasstichting wordt aangegeven als Het Gravenhuis ('t Klooster). Klik op de kaart voor vergroting.

Dezen straatweg volgend, komen wij langs het museum en verder over den Brink, met eenvoudige arbeiderswoningen bebouwd, en meest door klompenmakers bewoond.
Buiten het dorp krijgen we spoedig een molen in 't gezicht; daarlangs leidt onze weg. Hier wordt de straat - zandweg, doch binnen niet al te lang tijdsverloop zal deze weg bestraat worden.

In dezen molen, die in 1818 gebouwd is, trekt onze aandacht een steen met de volgende inscriptie:

Tot lof van God alleen,
Tot nut van iedereen,
En voordeel van ons beiden,
Was het, dat we gerust
En van geen kwaad bewust
Den eersten steen hier leiden.Foto: St. Nicolaas-gesticht (van uit de laan gezien)

Voorbij den molen splitst zich de weg in een linker die langs de nieuwe en oude Israëlietische begraafplaats over een vonder naar Noord-Deurningen loopt, terwijl, de meest rechte over de Noord-Deurninger brug over het kanaal voert. Dezen nemen wij en we zijn niet ver meer van 't klooster. Dicht langs de boerderij "Brandhof", aan het kanaal gelegen, loopt het voetpad, dat ons in de oprijlaan brengt, van waaruit wij het gezicht op de Stichting hebben.
Het pensionaat werd in 1880 opgericht, terwijl de kapel in 1899 werd voltooid en gewijd.


Boven: Kapel St. Nicolaas-Stichting
Onder: Pensionaat St. Nicolaas-StichtingIeder, die lust heeft het Klooster van binnen te zien, wordt gaarne rondgeleid door de vriendelijke Zusters. De school met haar frissche gangen en mooie bloemen is een bezoek waard. In het park groeien zeldzame boomen, o.a. Magnolia, Lycium Barbarum, Tulpenboom, enz.
Weder het dorp willende bereiken, nemen we, de Kloosterbrug over zijnde, den weg links, die ons over de Gele brug van het kanaal en over den Denekamp-Nordhornschen straatweg in het dorp brengt. Deze weg is ruim een half uur gaans.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten